به همین منظور دستگاه چاپ بنر اکوسالونت که در بازار وجود دارد مطابق با استاندارد های بین المللی تولید خواهد شد و تنها تفاوتی که با یکدیگر دارند در نوع جوهر مورد استفاده می باشد. این موضوع مشخص است که هر چقدر اندازه و ابعاد دستگاه چاپ بنر بیشتر باشد قیمت آن نیز بیشتر خواهد بود و در صورتی که سیستم دستگاه چاپ بنر پیچیده تر باشد قابلیت های آن نیز بیشتر خواهد بود...


در صورتی که قصد خرید دستگاه چاپ بنر اکوسالونت را نیز دارید باید با توجه به اندازه ی کارگاه نیز و به تناسب آن دستگاه مورد نظر خود را خریداری نمائید به همین دلیل بهتر است دستگاهی را خریداری کنید که در کارگاه دچار کمبود فضا نگردید. همچنین با توجه به بودجه ی خود دستگاه مورد نظر را خریداری نمائید.

میانگین تعداد چاپ های دستگاه بنر در طول روز و سال

عوامل بسیار زیادی وجود دارد که روی انتخاب دستگاه چاپ بنر اکوسالونت تاثیر گذار می باشد. دو عامل بسیار مهم سرعت چاپ و تعداد آن در دستگاه می باشد. در واقع بیشتر مراکز و شرکت هایی که در کار تولید و چاپ بنرها و پوسترهای تبلیغاتی هستند به طور مداوم از این دستگاه استفاده می کنند و آن را خاموش نمی کنند.

در واقع زمانی که حجم کار  زیاد است، اندازه دستگاه چاپ بنر  مهم است و نمی توان دستگاه کوچکی را تهیه نمود زیرا امکان دارد در طی مدتی بازدهی مناسبی نیز نداشته باشد. در صورتی که به سطحی رسیده اید که میزان و حجم کاری شما زیاد است بهتر است از دستگاه چاپ بنر اکوسالونت بزرگ تر و سنگین تر استفاده کنید. اگر در محیطی کار می کنید که کوچک است و یا دفتر کار شما و کارگاهی که در آن مشغول هستید کوچک است می توانید از دستگاه های بنر استفاده کنید که برای کارهای کم طراحی شده اند. قیمت دستگاه چاپ بنر کوپک نسبت به بزرگ تر آن کمتر می باشد و می توانید نیازهای اساسی را برطرف کند.

چاپ یک طرفه یا دو طرفه

در واقع بیشتر کسانی که قصد چاپ بنرها و یا پوسترهای تبلیغاتی را دارند می خواهند بنرشان به صورت یک رو چاپ گردد به همین دلیل طرفداران دستگاه چاپ بنر اکوسالونت با یک رو نیز بیشتر می باشد. با توجه به پیشرفتی که در صنعت چاپ به وجود آمد بعضی از دستگاه های چاپ از چاپ دو رو استفاده می کردند. سرعت عمل دستگاه های چاپ بزرگ نیز پایین می باشد و در ایران نیز کارایی چندانی ندارد اما بیشتر کسانی که در حوزه ی صنعت چاپ فعالیت می کنند، دستگاه چاپ بنر اکوسالونت را ترجیح می دهند.

در واقع کسانی که قصد خرید دستگاه چاپ بنر اکوسالونت را دارند باید آشنایی کافی به قابلیت های این دستگاه نیز داشته باشند.