به همین دلیل زمانی که شما قصد خرید یک دستگاه بنر را نیز دارید باید در هنگام خرید حتما به این موضوع توجه داشته باشید که شرکت ارائه دهنده باید این خدمات را نیز داشته باشد. درصورتی که شرکت ارائه دهنده ی دستگاه چاپ بنر بتواند به سرعت به چاپخانه ها این گونه خدمات را ارائه دهد آنگاه می توان امیدوار بود که شرایط بهبود پیدا خواهد کرد در غیر این صورت زمان پیک چاپخانه دچاراختلال خواهد شد. اما چگونه می توان از کیفیت خدمات ارائه داده شده توسط آن شرکت اطمینان پیدا کرد؟


برای آن که اطمینان یابید که خدمات مورد اطمینان هستند یا نه باید به سابقه ی آن شرکت نیز توجه نمائید. امکان دارد شرکتی که تازه به مدت 2 – 3 سال کار فروش دستگاه چاپ بنر را انجام می دهد نتواند در مواقع ضروری و مورد نیاز اپراتور به او کمک کند. دلیل این مورد عدم وجود تعداد کافی تکنسین برای آن شرکت می باشد. در صورتی که شرکتی تنها 3 یا 4 نفر تکنسین داشته باشد نمی تواند در هنگامی که از هر 100 دستگاه چاپ بنر فروخته شده 10 عدد خراب شده است نیروی کافی را برای تعمیر اعزام کند و در این بین امکان دارد مشتریانی نیز ناراضی گردند. در صورتی که شرکتی دارای نیروی کافی تکنسین باشد دچار همچین مشکلی نخواهد شد. شما با استفاده از پرس و جو و تحقیق درباره ی آن شرکت از چندین مشتری می توانید از نوع خدمات دهی آن اطمینان یابید. با این حال باز هم نباید یک طرفه قضاوت نمود و امکان دارد در بین چندین مشتری که شما از آن ها درباره ی یک شرکت تحقیق می کنید در بین آن ها عده ای هم از نوع خدمات آن ناراضی باشند. با این حال تمامی نظرات مشتریان می تواند کمکی باشد به شما که تصمیم بگیرید آیا از آن شرکت دستگاه چاپ بنر خریداری کنید یا خیر.

حتی بهتر است شما از کسانی مشورت بخواهید که قبلا دستگاه چاپ داشته اند یا آن را فروخته اند یا آن که می خواهند دستگاه خود را به فروش برسانند. احتمال دارد یک اپراتور به این دلیل قصد فروش دستگاه چاپ بنر خود را داشته باشند که کیفیت میزان خدمات دهی پایین بوده است.

با توجه به نکاتی که در مباحث قبلی ذکر شد اهمیت آن نمایان می باشد. به یکی از موضوعاتی که باید بسیار توجه داشته باشید میزان کیفیت خمدات دهی می باشد که نباید به هیچ وجه در هنگام خرید دستگاه چاپ بنر به آن بی توجه باشید.