مرحله تعویض پلیت در فرآیند های چاپی ، یک عملیات بسیار مهم تلقی می شود . انجام این مرحله به صورت نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک تحقق می پذیرد . گاهی وجود اپراتور و دخالت او لازم و ضروری می نماید . آن چه در مرحله تعویض پلیت حائز اهمیت است رجیستر دقیق پلیت روی سیلندر است . اگر جای گیری پلیت دقیق نباشد ، کیفیت چاپ پایین می آید و نتیجه مطلوب به دست نمی آید ...


تعویض پلیت 

برداشتن پلیت های چاپ به جای مانده از کار قبل و نصب پلیت های جدید برای کار بعدی را می توان در مراحل مختلف یک فرایند اتومات به انجام رساند . انجام عملیات برداشتن پلیت و تغذیه و نصب پلیت جدید ممکن است برای پلیت های جداگانه با کمک اپراتور و یا به وسیله سیستم های کاست به صورت تمام اتوماتیک و بدون دخالت اپراتور به صورت متوالی و پشت سر هم صورت پذیرد . طرح های اولیه سیستم های اتوماتیک تعویض پلیت برای دستگاه های ورقی حدود سال 1990 در ژاپن به بازار آمدند .

هنگام نصب یک سری پلیت چاپی برای یک کار چند رنگ ، لازم است که پلیت ها در رجیستر دقیقی روی سیلندر پلیت قرار گیرند . این دقت به وسیله ی روزنه های رجیسر روی پلیت چاپ و سیستم های هدایتی مناسب حاصل می شود . البته این امر مستلزم آن است که در بخش پیش از چاپ بنر ، تفکیکات رنگی در رجیستر دقیقی روی پلیت های چاپی قرار گرفته باشند .

تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای آن که سیستم های تغذیه پلیت اتومات به خوبی و کاملا موثر عمل کنند باید از دقت بالایی برخوردار باشند . چون جای گیری دقیق پلیت در واحد چاپ می تواند به دلیل سیستم های رجیستر با کیفیت بالا که در بخش چاپ و پیش از چاپ موجود هستند به صورت تغذیه پلیت دستی نیز انجام شود . اما برتری تغذیه پلیت اتوماتیک در این است که هیچ کدام از عوامل مربوط به اپراتور در کار دخیل نیستند و تعویض پلیت را می توان در تمامی واحد های چاپی دستگاه در یک زمان انجام داد . (این عملیات همیشه به صورت همزمان انجام نمی پذیرد و تحقق آن بستگی به چیدمان سیلندر و موقعیت آن در چند واحد چاپی با توجه به فاصله سیلندری دارد ) .

در ابتدا ، پلیت برای کار جدید در واحد چاپ آماده می شود و سپس آماده نصب روی سیلندر پلیت می گردد . به دنبال این عمل ، فرایند جای گذاری و نصب اتوماتیک انجام می شود .

محل استقرار دستگاه چاپ بنر بسیار حائز اهمیت است.

طرح های مختلفی برای تعویض اتوماتیک پلیت وجود دارد که در آن ها پلیت های چاپی چند کار را میتوان در یک کاست و در توالی صحیح ذخیره سازی کرد . این بدان معناست که می توان پلیت های چاپی چند کار متوالی را به صورت اتوماتیک خارج و بار گذاری کرد . با این حال این سیستم های کاستی چند پلیتی را باید مشکل یابی کرد و در صورت لزوم دوباره اقدامات لازم برای برنامه ریزی و زمان بندی عملیات انجام داد .

از سیستم های تعویض پلیت اتومات در سیستم های چاپی رول افست نیز استفاده می شود .

تنظیم اندازه ی ورقه و مسیر کاغذ

اگر قرار باشد فرمت کاغذ از یک کار به کار بعد تغییر پیدا کند در بخش های تغذیه و تحویل دستگاه افست ورقی باید تنظیمات مرتبط اعمال شود . چگونگی جای گیری دسته کاغذ در بخش تغذیه و تنظیم مکنده ها برای برداشتن ورقه و انتقال آن به اولین واحد چاپ و هم چنین هدایت ورقه و عناصر تراز روی میز تغذیه (نورد های هدایتی و غیره) همگی باید کنترل و در صورت نیاز اصلاح شوند . به همین ترتیب سیستم های رانش و مکش جریان هوا که کاغذ را در مسیر صحیح نگاه می دارد نیز باید با فرمت جدید تنظیم شود و با آن همخوانی داشته باشد . در فناوری های جدید که تنظیم و کنترل موقعیت از راه دور انجام می شود ، می توان ین فرایند را اتوماتیک و خودکار کرد . به عنوان مثال می توان با وارد کردن مشخصات فرمت به کنسول کنترل دستگاه مکان اجزای هدایت کاغذ را تغییر داد . این امکان برای هر دو بخش تغذیه و تحویل ورقه وجود دارد .

بخش تغذیه ی ورق با یک هد مکش و یک صفحه نمایش روی پیشخوان کنترل اپراتور

از این می توان فرمت کاغذ و همچنین تنظیمات مورد نیاز تغییر ضخامت کاغذ را از راه دور و یا به صورت اتوماتیک اعمال کرد .

فرایند تغذیه ی ورقه روی میز

عناصر هدایت ورقه و ایست هایی که باید برای تراز کردن ورقه پیش از ورود به سیستم تغذیه در اولین واحد چاپی انجام شوند نیز از راه دور کنترل می شوند . در دستگاه های چاپی دورو که قادرند در یک گذر ورقه عملیات چاپ را روی هر دو طرف آن انجام دهند ، هنگامی که تنظیمات دستگاه از چاپ یک رو به چاپ دو رو تبدیل می شود باید هماهنگی و تغییرات لازم در سیستم پنجه ای واحد ورق برگردان و سیستم های مکش مطابق با اندازه ی ورقه به انجام برسد . با توجه به طرح ساختاری دستگاه در راهکار های جدید مهندسی دستگاه امکانی فراهم آمده که اپراتور به روشی ساده ، سریع و ایمن تر می تواند تنظیمات لازم را انجام دهد .

در کار های تیراژ بالا که در دستگاه های افست ورقی ویژه به چاپ می رسند و در آن ها نیاز است که چندین بار دسته کاغذ تعویض شود وقفه در فرایند کار و از سرگیری عملیات تعویض پلیت امری اجتناب ناپذیر است . در حال حاضر سیستم هایی وجود دارند که کل عملیات تعویض پلیت را در دستگاه های افست ورقی به صورت تمام اتوماتیک انجام می دهند .

تغذیه بدون توقف تعویض پلیت در دستگاه های افست ورقی

پالت تقریبا خالی را می توان به کمک یک سیستم ویژه برداشت و دسته کاغذ جدید را زیر آن بار گذاری کرد . به کمک این سیستم ها دستگاه افست ورقی با رول افست قادر است کل عملیات چاپ را بی وقفه به اتمام رساند .

هدایت ورقه در بخش تحویل یعنی تنظیمات مربوط به عناصر مکانیکی فرمت و پشتیبانی از رانش و مکش جریان هوا را می توان از راه دور انجام داد . به علاوه امکان انطباق واحد های خشک کنی و پودر پاشی با فرمت کاغذ نیز میسر شده است .